Skip to main content

WIJ DOEN DINGEN BELEVINGEN INNOVATIES AUGMENTED REALITY RETAIL OPLOSSINGEN INTERACTIEVE INSTALLATIES ARTIFICIAL INTELLIGENCE VIRTUAL REALITY CAMPAGNES INTERACTIE ONTWERP APP DEVELOPMENT CONCEPTING MAGIE ILLUSTRATIE BETOVERINGEN BIG DATA ALLES WAT NOG NIET BESTAAT

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 61235911.

U kunt onze algemene voorwaarden ook downloaden als PDF-bestand (158 kB). Om dit bestand te openen dient het (gratis) programma Acrobat Reader op uw computer geïnstalleerd te zijn.

Wilt u onze algemene voorwaarden per post ontvangen, neem dan contact met ons op.

Download hier de algemene voorwaarden

Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Deze website is eigendom van Wijdoendingen B.V.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website:

www.wijdoendingen.nl
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Wijdoendingen of rechthoudende derden.

Gebruik van de Wijdoendingen-website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Wijdoendingen zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Wijdoendingen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wijdoendingen garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wijdoendingen wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten.

Wanneer Wijdoendingen links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Wijdoendingen worden aanbevolen. Wijdoendingen aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Wijdoendingen niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Wijdoendingen behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wijdoendingen of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wijdoendingen behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Cookies & privacy statement

Dit is het Cookies en Privacy Statement van Wijdoendingen, gevestigd te ‘s Hertogenbosch. Wijdoendingen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u er mee akkoord dat Wijdoendingen uw gegevens overeenkomstig dit Cookies en Privacy Statement gebruikt.

Persoonsgegevens

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen, om u aan te melden voor een seminar of event of om producten van Wijdoendingen aan te kopen.

Wijdoendingen legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door Wijdoendingen worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van Wijdoendingen. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen. Wijdoendingen verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Deelnemers aan een discussieforum geven door registratie, indien van toepassing, toestemming voor de registratie van hun gegevens en geven toestemming voor publicatie op het internet van de door hen geleverde bijdrage.

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Wijdoendignen geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Als u meer wilt weten over de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u contact met ons opnemen.

Cookies

Op de websites van Wijdoendingen maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.

Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;
het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren;
het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken.
het inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.
De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstelingen. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Kluwer niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. Voorts krijgt u nog wel advertenties te zien, echter deze zijn dan niet aangepast aan uw voorkeuren.

Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijziging van dit Cookies en Privacy Statement

Wijdoendingen behoudt zich het recht voor om dit Cookies en Privacy Statement te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. Dit Cookies en Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd in februari 2014.

Cookies van derden

Derden die via onze website cookies kunnen plaatsen op uw computer, zijn de sociale netwerkdiensten zoals bijvoorbeeld Facebook, Hyves, Twitter en Google+. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die u op de website ziet om de content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”). Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (die regelmatig wijzigen) om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij verwerken. Ook filmpjes op de website die u kunt bekijken via YouTube of Vimeo zijn door YouTube en Vimeo voorzien van cookies. Lees de privacyverklaring van YouTube en Vimeo om te zien hoe zij omgaan met de persoonsgegevens die zij verzamelen.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan iedereen@doetdingen.nl

VISIE

Inspireren, creëren & verrassen
Wij maken belevingen met maatschappelijke impact
Wij pionieren & innoveren
Wij bieden een totaaldienst: van concept tot realisatie