“Deze installatie laat zien hoe de toekomst er uit gaat zien op basis van individuele invloeden. De fictieve stad Waterrijck laat zien, doormiddel van Augmented Reality, hoe de leefomgeving veranderd. De ontwikkelde technologie maakt het mogelijk om een virtuele reis te maken door Noord-Brabant, die rechtstreeks te zien is op een tafel.”

Opnies peilen via Augmented Reality

Provincie Noord-Brabant wil zich voorbereiden op de toekomst en in gesprek gaan met inwoners. Door de veranderende omgeving moeten er maatregelen genomen worden om toekomstbestendig te blijven en het leefklimaat optimaal te houden. Wij Doen Dingen heeft een interactieve installatie ontwikkeld die te zien was tijdens de Dutch Design Week 2018.

Interactieve tafel

Op de tafel is illustratie van een Brabants landschap te zien. Aan de tafel is een roteerbare arm gekoppeld met hieraan een scherm. Kijk naar het scherm, en zie plotseling een stad op de tafel verschijnen! Draai je het scherm rond de tafel? Dan zie je de stad groeien. Groene verticale tuinen verschijnen waar akkers verdwijnen, en windmolens vervangen de vervuilende kern- en kolencentrales. De stad wordt bewoond door bezoekers in verschillende kleuren, op basis van hun opinies en idealen. Dus dit is de wens van onze inwoners? Op díe opinies gaat de provincie inspelen!

Play Video

Bekijk het in actie!

Nieuwe manier van opinies peilen.

De provincie luistert graag naar haar bewoners, maar door vele meningen is het lastig om een duidelijk beeld te scheppen van de wensen omtrent omgevingswet. Wijdoendingen ontwikkelde daarom een virtuele stad die reageert op de meningen van bezoekers. Gaat het gros van de bezoekers liever met de auto? In de virtuele stad worden meer snelwegen gebouwd. Verbouwt de meerderheid liever haar eigen groente en fruit? De stad wordt groener!

 

Dankzij deze technologie wordt het voor zowel de bezoekers als de provincie direct inzichtelijk, en zorgt het voor een transparante wisselwerking tussen overheid en bevolking.

 

Wij Doen Dingen heeft Provincie Noord-Brabant in het gehele proces begeleid en alles voor ze gerealiseerd; het maken van een concept, het doorontwikkelen van het idee, het maken van een ontwerp, het bouwen van een makkelijk te verplaatsen tafel, een gehele 3D-wereld en de Artificial Intelligence die hier aan gekoppeld is. De uitdaging zat in de vertaalslag van de plannen van de provincie als het gaat om de omgevingswet, en de vele opinies van bezoekers die zouden worden gegenereerd. De uiteindelijke installatie laat zien dat dit is gelukt; een virtuele stad die groeit qua inwonersaantallen en op basis van de idealen van haar inwoners. Dankzij een team van meerdere disciplines en expertises is er uiteindelijk een prachtig product tot stand gekomen!

HOE WERKT HET?

Bezoekers konden een profiel aanmaken. Aan hen werden 9 dilemma’s voorgelegd, deze hebben invloed op de leefomgeving. Naar aanleiding van de antwoorden wordt er een toekomstvisie geschetst van het fictieve dorp Waterrijck. Doormiddel van Augmented reality wordt de toekomst van het de stad laten zien, op basis van de gegeven antwoorden veranderd de stad. Zo verdwijnen er windmolens of komen er juist meer bij. Deze veranderingen in de omgeving zijn te zien van 2018 tot 2050. Vervolgens waren de profielen zichtbaar op een groot scherm. Het doel is om inwoners bewust te maken van de individuele invloed op de gebieds- en locatieontwikkeling waarbij interactie centraal stond. Inmiddels zijn er al duizenden verschillende profielen aangemaakt.

VISIE

Inspireren, creëren & verrassen
Wij maken belevingen met maatschappelijke impact
Wij pionieren & innoveren
Wij bieden een totaaldienst: van concept tot realisatie