ProRail

Digitaal Veiligheids-
paspoort

Het hoofddoel van het Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP) project is het terugdringen van het aantal veiligheidsincidenten. Veilig werken rond het spoor kan en moet nog beter.

Digitaal Veiligheidspaspoort-website

Life Saving Rules, de 9 gouden regels voor veiligheid op de werkplek.

Prorail maakt werken veilig door de nieuwe Veiligheidstraining, de implementatie van een Digitaal Veiligheidspaspoort en striktere handhaving op naleving van 'de Life Saving Rules': De 9 gouden regels voor veiligheid op de werkplek.

Het Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP) is een chipkaart die je als medewerker van Prorail laat scannen voordat je op of nabij het spoor of een bouwplaats aan het werk gaat. Zo kan eenvoudig gecontroleerd worden of je de juiste toegangsrechten hebt of bevoegd bent voor de betrokken werkzaamheden.

Life Saving Rules Handout
Icoon Life Saving Rules #4: Draag de voorgeschreven PBM's

Heldere iconische beeldtaal

Wijdoendingen maakte de complete huisstijl voor het Digitaal veiligheidspaspoort (DVP). We kozen voor een heldere iconische beeldtaal, die zeer toegankelijk en duidelijk is voor alle betrokken medewerkers.

Een totaal pakket van merkcommunicatie

We maakten het woordmerk, ontworpen de website, het grafisch ontwerp van het cursusmateriaal, het briefpapier en maakte alle iconen, infographics, illustraties en animaties.