Het nut van Virtual Reality in de zorg

Virtual Reality en Augmented reality technologie maakt het mogelijk om meer cliënten te bedienen en kan zorgen voor hogere efficiency in de zorg.

Nieuwe technologie kan efficiency in de zorg verbeteren.

Door toenemende regeldruk, bezuinigingen van de overheid en personeelstekorten in de zorg is het voor leveranciers en hulpverleners een grote uitdaging om cliënten de aandacht en kwaliteit van zorg te geven die deze verdienen. Door doelmatiger werken en door de productiviteit van het personeel te verhogen proberen de instellingen het geldgebrek op te vangen, maar dit beleid leidt tot grotere werkdruk, minder zorg voor de patiënt en wachtlijsten bij ziekenhuizen en in de thuiszorg.

Nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen uitkomst bieden voor deze knelpunten. Denk hierbij aan Virtual Reality apps in de zorg en Mixed Reality toepassingen, efficiënte apps die het contact met de cliënt en het werkproces verbeteren, wearables voor het monitoren van actuele patiënt- of cliëntinformatie en nieuwe manieren voor het veilig verwerken en delen van privacygevoelige informatie onder zorgverleners, toeleveranciers en verzekeraars.

We zien een toekomst waarin technologie hulpverleners en leveranciers in staat zal stellen meer hulpvragen te bedienen zonder verlies van kwaliteit, waardoor er meer tijd is voor de hulpbehoevende en de focus komt te liggen op het leveren van de juiste zorg op het juiste moment.

Welke toegevoegde waarde hebben Virtual Reality en Augmented Reality voor ziekenhuizen?

Virtual Reality en Augmented Reality zijn trends met een hoge attentiewaarde, waarbij men vaak denkt aan de entertainment-sector of aan een opvallende marketing campagne. Echter ziet men vaak niet de waarde in van deze technologie in ‘nuttige’ toepassingen die werkelijke innovaties teweegbrengen in een sector. In de zorg is dit niet anders. Daarom lopen de toepassingen achter op de mogelijkheden van de technologie, kortom er is nu al meer mogelijk dan je denkt.

Virtual Reality en Augmented reality technologie maakt het mogelijk om meer cliënten te bedienen en kan zorgen voor hogere efficiency in de zorg.

Hulpverleners en artsen bedienen een groot aantal cliënten en kunnen niet overal tegelijk zijn, daarom is het belangrijk om op basis van prioriteit de juiste zorg te kunnen bieden. Cliënten hebben daardoor vaak te maken met wachtlijsten en de juiste expertise is niet altijd direct beschikbaar voor de hulpbehoevende. Door het gebruik van draagbare Virtual Reality en Augmented Reality technologie; head mounted displays (HMD's) of 'Smart Glasses' en andere smart devices, zoals tablets en smartphones wordt het in de toekomst mogelijk voor de dun gespreide hulpverleners efficiënter te werken. Een goed voorbeeld is het delen van een directe (live) video feed van een arts met een hulpverlener op locatie. Op een centrale locatie zou zo een arts met een specifieke expertise advies en hulp kunnen bieden aan de hulpverlener die de patiënt verzorgd. Een HMD of 'Smart Glasses' , zoals de Vuzix of de Hololens, stelt de hulpverlener op locatie in staat wat hij of zij ziet te delen met de arts op afstand, via een directe video/audio verbinding kan de arts, die meekijkt op afstand, helpen met een bepaalde diagnose of behandeling zonder dat deze direct persoonlijk aanwezig hoeft te zijn.

Deze techniek kan ook van pas komen bij het toedienen van bepaalde medicaties. Met name voor belangrijke behandelingen moet het toedienen worden vastgelegd op een rechtsgeldige manier en bevestigd worden door een arts met een bepaalde bevoegdheid. Hiervoor zijn video-opnames met een tijdstempel nodig om te bewijzen dat de juiste patiënt op het juiste moment, de juiste medicatie heeft ontvangen. Door middel van Smart Glasses kan de handeling met tijdstempel worden opgenomen, de patiënt worden herkend en de feed veilig centraal worden opgeslagen om door iemand met de juiste bevoegdheid digitaal ondertekend te worden. Hierdoor zijn er minder hulpverleners op locatie nodig, wat grote winst in efficiëntie oplevert. Dergelijke oplossingen gaan hulpverleners in staat stellen zich meer te focussen op handelingen en momenten waar juist het persoonlijke contact of een specifieke expertise het allerbelangrijkste is.

Actuele patiënt-informatie, centraal, veilig en digitaal

Het veilig delen van (privacy gevoelige) actuele patiënt-informatie via een centrale digitale omgeving waarin naast de medische achtergrond van de patiënt ook videomateriaal of bijvoorbeeld een livefeed die de gezondheid van patiënten kan monitoren via draagbare devices (wearables) is al mogelijk met de huidige beschikbare technologie. Het is alleen een kwestie van tijd hoe snel de sector bewust wordt van de toegevoegde waarde en dergelijke oplossingen kan adopteren.

Patiënten helpen herstellen met virtuele simulaties

Als we iets verder in de toekomst kijken zien we nog meer mogelijke toepassingen. Virtual Reality apps worden nu al veel gebruikt bij trainingen in andere branches zoals in de militaire sector. Maar ook in de zorg kunnen Virtual Reality toepassingen helpen bij opleidingen van hulpverleners in een virtuele omgeving of om patiënten te helpen bij herstel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een patiënt waarbij een arm of been geamputeerd is. Door in een virtuele omgeving het verloren ledemaat te simuleren, zo is al aangetoond in medisch onderzoek, kan de patiënt beter leren omgaan met het verlies van hun lichaamsdeel. Oculus developers en medische onderzoekers zijn hier op het moment volop mee aan het experimenteren en behalen noemenswaardige resultaten. Een dergelijke Virtual Reality simulatie kan patiënten ook helpen door te leren omgaan met protheses. Bij het herstel van een beroerte kan Virtual Reality helpen om 'spelenderwijs' spieren te trainen met oefeningen in een virtuele omgeving.

Is de thuiszorg gebaat bij nieuwe technologie zoals Virtual Reality, Mixed en Augmented reality?

Technische vernieuwingen gaan hulpbehoevenden in staat stellen beter te herstellen vanaf thuis en eenvoudiger contact te maken met de juiste hulpverleners. Ouderen zullen langer en prettiger thuis kunnen blijven wonen door innovatieve oplossingen die mogelijk zijn met de technologie van nu. Een hulpvraag kan beter in kaart worden gebracht op afstand door het delen van beeld of video, gedragspatronen en betrouwbare gezondheidsinformatie kan worden vastgelegd door draagbare media en sensoren. Tijdens huisbezoeken wordt het eenvoudiger om indicaties te stellen en tijdens een hersteltraject wordt het eenvoudiger om patiënten op afstand thuis te monitoren door specialisten. Voor ouderen wordt het ook makkelijker om in contact te blijven met familie door de inzet van nieuwe media.

Slimme technologie voor slimme oplossingen

Draagbare technologie zoals een smartwatch kan gecombineerd worden met sensoren in de woning (the internet of things) om gedragspatronen vast te leggen. Een plotse val kan automatisch gesignaleerd worden of het slaapgedrag van een patiënt kan in kaart worden gebracht voor hulpverleners die direct op de hoogte gesteld worden als er iets ernstigs aan de hand is. Via Smart Glasses kunnen foto's en video's van een thuissituatie vastgelegd worden of kan kennis op afstand gedeeld worden met hulpverleners op locatie. Direct contact met je huisarts vanaf je bed via het virtuele spreekuur? Op afstand een indicatie door het gebruik van een app gekoppeld aan je patiënten-profiel? Zo ingewikkeld is dat helemaal niet.

Door het gebruik van Augmented Reality markers (stickers die herkend kunnen worden door de camera van een smartphone, tablet of smart glasses) kunnen zelfs zeer nauwkeurig metingen in een woning gedaan voor bijvoorbeeld aanpassingen die nodig zijn in de ruimte. Via een app kan een indicatieverlener of installateur laten zien hoe het eindresultaat er in de woning uit gaat zien aan de bewoner. Denk bijvoorbeeld aan de installatie van een traplift. Via de app kan er gezien worden of de woning geschikt is, wat de afmetingen van de trap zijn en kan de bewoner meteen via de virtuele weergave de gewenste kleur van het model kiezen. Dergelijke oplossingen zorgen ervoor dat er minder handen nodig zijn en dat hulpverleners en installateurs efficiënter kunnen werken.

Door de komst van voor de consument betaalbare Virtual Reality producten zoals bijvoorbeeld de Oculus Rift, Samsung VR en Gesture Control interfaces zoals Kinect of Leap motion is het mogelijk om zelf thuis virtuele simulaties, zoals hier eerder vernoemd, te gebruiken die helpen bij herstel of het verwerken van een trauma.

Uitdagingen bij het doorvoeren van innovaties

Het bedenken en ontwikkelingen van dergelijke toepassingen is een ding, het op grote schaal toepassen in de sector is een tweede. Hoewel voor bijna alle genoemde toepassingen de technologie er klaar voor is, is het niet eenvoudig voor deze vaak grote organisaties het effectief toe te passen van de ene op de andere dag. Het vergt vaak een andere manier van denken en van werken, iets wat met kleine stappen moet gaan en proefperiodes waarbij opleiding, onderzoek en de ervaringen van gebruikers de weg vrij moeten banen voor grootschalige veranderingen binnen de sector.

Met de nieuwste technologie en het gericht toepassen van de juiste branchekennis en expertise gaan er standaardoplossingen komen voor maximale efficiëntie en optimalisatie in de gehele keten binnen de zorg. Virtual Reality, Mixed Reality en Augmented reality toepassingen nu gezien als onbewezen trends, worden straks de norm in de sector. Dit betekent dan meer tijd en kwaliteit voor de daadwerkelijke zorg en de cliënt. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste!

Twan van Lierop
Datum: 30-06-2016

We nodigen je uit om mee te denken (en discussiëren) over dit onderwerp. Neem gerust contact op met ons, we praten graag met je verder.